Voks med Wekst

Få din bedrift til å:

Vokse profitabelt

Vokse forutsigbart

Vokse automatisk

Wekst strategy

Voks med Wekst

Få din bedrift til å:

Vokse profitabelt

Vokse forutsigbart

Vokse automatisk

Problemet

Altfor mange bedrifter kaster bort penger på å teste og prøve ut markedsføring som de ikke vet hva vil generere før de har prøvd det ut. Det kaller vi i Wekst «markedsgambling». 

Vår løsning

At Wekst we invest money into systems that according to precalculations we know will be profitable right away. It's not just marketing, it's a way of building businesses to grow systematically. 

I Wekst investerer vi penger i systemer som ifølge prekalkuleringer vil være lønnsomme med en gang. Det er ikke bare markedsføring, det er en måte å bygge virksomheter til å vokse systematisk.

"Invester, ikke gamble"

strategy

Om Wekst

Wekst hjelper bedrifter med å vokse lønnsomt, forutsigbart og automatisk gjennom:

1. Overlevelsesfasen

Denne fasen er der nye bedrifter eller bedrifter som sliter befinner seg. De må bruke sine ressurser (tid/penger) veldig nøye for å overleve. For store feil kan bety slutten for dem, så det er kritisk å ta de riktige og smarte avgjørelsene.

2. Stabiliseringsfasen

Dette er der en bedrift som har kommet seg gjennom overlevelsesfasen. De får litt mer business, ting ser litt lysere ut, og de er klare for å etablere seg som en ekte trussel og konkurrent i markedet. Nøkkelen her er å reinvestere inntekter i nye systemer for å forutsigbart få forretning til å strømme inn på autopilot.

3. Domineringsfasen

Nå snakker vi!

Disse bedriftene har klart å utfordre de nåværende markedslederne og konkurrentene, og nå er de sultne på dominans. De er klare til å ta større risiko ved å bruke penger på systemer som ikke nødvendigvis gir direkte avkastning på investeringen, men for å brande seg selv for å dominere i så mange områder der deres kunder/klienter er til stede. Brandingen vil over tid generere verdi som er vanskeligere å spore direkte ROI for, men vil heller bygge bevisstheten og likheten for merkevaren slik at folk vil søke etter ditt merke i stedet for det generiske produktet eller tjenesten når de vil løse problemet sitt. Dette er der dine konkurrenter skjelver av frykt fordi markedet går direkte til deg.

Måten å vinne konkurransen på er å bruke mer penger på markedsføring enn konkurrentene dine.

Wekst at the core

Wekst visjon

Å hjelpe så mange bedrifter som mulig å overleve og vokse profitabelt.

Wekst misjon

Å utvikle prosesser og syystemer som er så kraftige at enhver bedrift som bruker de vil oppleve vekst.

Wekst verdier

Kjærlighet

Vi bryr oss om deg, vi bryr oss om din vekst, og vi bryr oss om verdensøkonomien. Vi bryr oss også om Wekst, og den beste måten vi gjør det på, er å bry oss om deg først. Hvis du vokser, vokser vi.

Altfor mange selskaper går konkurs, og det er et stort problem.

Vi tror at en hoveddriver for dette har å gjøre med at man ikke bryr seg nok.

Du må bry deg, og vi må lede ved å være et godt eksempel.

Vi legger vår stolthet til side og søker kontinuerlig etter forbedring.

Dine problemer er vår prioritet, så vi bryr oss oppriktig om å løse problemer hvor vi har eller kan tilegne oss ekspertise.

Resultater

You should focus on results, that's why we do it. Weather you grow or decrease your revenue/profits, it's an honest and objective metric measured by numbers.

Results are the center of our products and services, Wekst's offer shall always contribute with improvement, if i doesn't we need to take that problem seriously and make it work, or learn why it doesn't work to make sure that people avoid that mistake again.

 

Ærlighet

Vi kan ikke forbedre oss uten ærlighet. Vi tar eierskap til feil og er transparente med våre interessenter.